Szkolenie - Eksperymentalny Teatr Tańca - EXTATHE

.

KURS INSTRUKTORSKI 'EKSPERYMENTALNY TEATR TAŃCA - EXTATHE'

Szkolenie - Kurs Instruktorski 'EKSPERYMENTALNY TEATR TAŃCA - EXTATHE' jest uzupełnieniem całościowego programu kształcenia zawodowego
TIA-KÖSYBE w zakresie stosowania i nauczania sztuki choreografii - formowania ruchu i wykorzystania środków choreograficznych w tworzeniu sztuki performance. Szkolenie skierowane jest do absolwentów Kursu Instruktorskiego 'IMPROWIZACJA TAŃCA I SYMBOLIKA CIAŁA - TIA-KÖSYBE', wykorzystujących nabytą wcześniej wiedzę z dziedziny profesjonalnych technik tańca, metod pracy z ciałem, metodyki tańca i ruchu w praktyce zawodowej. Szkolenie Instytutu Dynamiki Tańca i Ruchu - Essen (Institut für Tanz und Bewegungsdynamik - Essen) posiada rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii-Polski Teatr Tańca. Program został uznany jako zgodny ze standardami i dostosowany do wykorzystania w pracy terapeutów Terapii i Psychoterapii Tańcem oraz instruktorów Tańca o charakterze terapeutycznym. Szkolenie ma charakter podyplomowy i realizowane jest w formie intensywnej, 3-dniowej sesji (28h). Kadra prowadząca: Detlef Kappert, Beata Marecka-Zehetbauer; choreograf wizytujący: Ewa Wycichowska.

Program TIA-
KÖSYBE-EXTATHE został opracowany w latach 1976-1984 przez Detlefa Kapperta, doktora psychologii, psychoterapeutę i tancerza. Realizowany w różnych wariantach przez wyższe uczelnie, instytuty kultury, był sprawdzany, opisywany i wykorzystywany przez różnorodne grupy zawodowe w krajach Europy.
Propozycja D. Kapperta reprezentuje jedną z wiodących współczesnych idei zespolenia treningu ruchu tanecznego (sprawność fizyczna), treningu odczuwania (odprężenie i zdolności percepcyjne) i integracji ciała ze sferą psychiczną (samoświadomość i doświadczanie siebie), poszerzaniem form osobistej ekspresji (pewność, spontaniczność, samoakceptacja, dowartościowanie, więź, harmonia) i wszelkich form kreacji.
Źródłem wszystkich wymienionych elementów programu są:
- psychologia humanistyczna,
- taniec nowoczesny, współczesny, jazzowy, klasyczny, etniczny, ekspresyjny,
- pedagogika oddechu,
- eutonia (metoda pracy z napięciami ciała wg Gerdy Aleksander),
- joga, trening autogenny, medytacja,
- choreoterapia,
- pantomima, teatr ruchu, teatr tańca, praca z głosem w połączeniu z ruchem,
- techniki improwizacji, metody tworzenia sztuki performance, kompozycja tańca i sztuk tanecznych ..(choreografia).


Celem programu jest przygotowanie do samodzielnego stosowania i nauczania sztuki choreografii, obejmującej: wykorzystanie technik tanecznych i improwizacji tańca, treningu odczuwania, symboliki ciała, aspektu kreatywności oraz umiejętności w zakresie formowania ruchu i wykorzystania środków choreograficznych w tworzeniu sztuki performance.

Kurs Instruktorski Eksperymentalny Teatr Tańca EXTATHE
Szkolenie - Improwizacja Tańca i Symbolika Ciała TIA-KÖSYBE