Władze

 

ZARZĄD PSCh-PTT
Skarbnik Ewa Dziedzic-Szeszuła
Wiceprezes Liliana Owoc-Pierzchała
Wiceprezes Maria Skommer
Sekretarz Regina Wolska
Prezes Ewa Wycichowska
.

KOMISJA REWIZYJNA PSCh-PTT
Przewodniczący Wioletta Kaczmarek
Zastępca
Agnieszka Nowacka
Sekretarz Jolanta Czamańska