Statut


Statut Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii-Polski Teatr Tańca

 

 
(...)
Rozdział II
Cele i sposoby działania.
.
 
§6
 
Celami Stowarzyszenia są:
1.    Ustanowienie i utrzymanie wysokich standardów profesjonalnych umiejętności wśród choreoterapeutów
.......(terapeutów i psychoterapeutów tańcem).

2.    Stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy choreoterapeutami,
.......a przedstawicielami pokrewnych dziedzin sztuki m.in.: taniec, muzyka, sztuki wizualne, literatura; nauk
.......humanistycznych i społecznych m.in.: pedagogika, socjologia, antropologia; nauk medycznych
.......i przyrodniczych m.in.: psychologia, psychiatria, medycyna, rehabilitacja, fizjoterapia.

3.    Poszerzanie wiedzy na temat choreoterapii oraz wykorzystanie jej w pracy terapeutycznej
.......i psychoterapeutycznej na rzecz osób spoza Stowarzyszenia, w tym osób niepełnosprawnych.

4.    Wymiana międzynarodowych doświadczeń w dziedzinie choreoterapii, a w szczególności współpraca
.......z Amerykańskim Stowarzyszeniem Terapii Tańcem (ADTA).


..........Statut
Pobierz_biale_tlo_2