Książki

 
tytuł: GRY DLA AKTORÓW I NIEAKTORÓW
autor: Augusto Boal
wydawnictwo: Cyklady (książka została wydana w koedycji z Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury)
cena: -
forma zakupu: -

Gry dla aktorów i nieaktorów to klasyczna już i najbardziej znana książka Augusto Boala - twórcy Teatru Uciśnionych. Przedstawia podstawowe zasady i przykłady nowatorskiego podejścia autora do teatru, w którym spektakl staje się narzędziem zmiany i wyzwolenia, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym.

Książka zawiera krótkie wprowadzenie zilustrowane wieloma przykładami pracy autora z zespołami teatralnymi na całym świecie, a także wybór jego najważniejszych i najbardziej znanych ćwiczeń i gier, wykorzystywanych z powodzeniem nie tylko przez aktorów, ale również trenerów, nauczycieli, wychowawców oraz terapeutów w obszarze działań edukacyjnych i społecznych. W opisanych przykładach uczestnicy świadomie podejmują kwestię m.in. przemocy seksualnej, homofobii, rasizmu. Konfrontacji z poważnymi problemami towarzyszy - tak charakterystyczna dla pracy Augusto Boala - atmosfera zabawy i improwizacji, pozbawiona negatywnych odniesień do walki, zazdrości czy rywalizacji.

Dzieło brazylijskiego autora zostało przetłumaczone na wiele języków i było wielokrotnie uaktualniane. Metodologia Teatru Uciśnionych jest ceniona i stosowana od wielu lat na całym świecie. Tłumaczenie na język polski prezentuje czytelnikom ostatnią, rozszerzoną wersję książki, zawierającą ponad 400 gier i ćwiczeń.

Augusto Boal (1931-2009) - jeden z najwybitniejszych reżyserów teatralnych Ameryki Łacińskiej, wizjoner i teoretyk teatru, dramaturg, pisarz i nauczyciel, twórca międzynarodowego ruchu Teatr Uciśnionych. Profesor i wykładowca New York University, Harvard University i Universite de la Sorbonne-Nouvelle.

Urodzony w Brazylii, całe życie poświęcił teorii i praktyce teatru zaangażowanego społecznie. W latach 70-tych za swoją działalność był więziony, torturowany, a potem zmuszony do emigracji. Po upadku dyktatury wojskowej powrócił do Brazylii, gdzie aktywnie angażował się w działalność polityczną, m.in. wykorzystując teatr jako przestrzeń debaty publicznej na rzecz sprawiedliwości społecznej i zmian w prawodawstwie. W 2008 roku został nominowany do pokojowej nagrody Nobla.

Oprócz Gry dla aktorów i nieaktorów, jest autorem m.in.: The Theatre of the Oppressed The Rainbow of Desire, które stały się międzynarodowymi bestsellerami.

 
tytuł: METODA WERONIKI SHERBORNE
w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka

autor: Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska
wydawnictwo: WSiP
cena: -
forma zakupu: -


spis treści

Weronika Sherborne (1922 - 1990) wypracowała system ćwiczeń i zabaw ruchowych - Ruch Rozwijający (Developmental Movement) nastawiony na rozwijanie, obok sfery motorycznej. takich cech, jak: poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą.
Metoda Weroniki Sherborne...
jest nadal najlepszą z dotychczasowych polskich publikacji na temat Ruchu Rozwijającego przedstawiając metodę zgodnie z założeniami autorki w niezmodyfikowanej wersji. Zawiera informacje na temat znaczenia ruchu w rozwoju człowieka, genezy metody i organizacji zajęć. W sposób przejrzysty opisuje stosowane rodzaje ruchu i przykładowe aktywności ruchowe.
Autorki książki, która stanowi pomoc metodyczna dla nauczycieli, psychologów i wychowawców a także jest przewodnikiem dla rodziców, prezentują Ruch Rozwijający jako metodę szczególnie przydatną w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi oraz przejawiającymi głębsze zaburzenia rozwojowe.

 
 
tytuł: ŚWIADOMOŚĆ POPRZEZ RUCH
Wstęp do Metody Feldenkraisa
autor: Moshe Feldenkrais
wydawnictwo: Virgo
cena: -
forma zakupu: -


spis treści
Moshe Feldekrais (1904-1984) fizyk, inżynier, naukowiec, sportowiec, jeden z pierwszych w Europie, który zdobył czarny pas w judo. Na Sorbonie (Paryż) uzyskał doktorat z fizyki, później pracował w laboratorium Joliot-Curie. W ciągu swojego życia zmagał się z przewlekłą kontuzją kolana, gdy wyczerpał medyczne możliwości przywrócenia zdrowia, postanowił, że usprawni się sam. Podczas swoich studiów i ćwiczeń, znalazł  zależności między samoświadomością, procesem uczenia się i ruchem. Swoją wiedzę o mechanice i ruchu ludzkim wykorzystał do tego, by nauczyć się jak znów poruszać się bez bólu. Zaprowadziło go to do odzyskania pełnej sprawności. Ostatecznie porzucił swoją karierę fizyka i całkowicie poświęcił się pracy z ludźmi w zakresie reedukacji ruchowej. Stał się znany na całym świecie dzięki autorskiej metodzie zwiększania świadomości ciała dzięki specjalnym ćwiczeniom, które opracował i rozwinął w ciągu swojego życia.

'Nareszcie polski czytelnik może zapoznać się z głęboko mądrym, skutecznym i praktykowanym przez tysiące ludzi na zachodzie Europy i w Stanach, rozumieniem relacji ciało-ruch-świadomość.  Metodę Feldenkraisa można nazwać europejską hatha-jogą, europejskim Thai-Chi i europejskim Chi-Kung oraz medytacją ciała- bowiem zawiera ona w sobie elementy wszystkich tych pradawnych sposobów odkrywania i praktykowania jedności ciała i umysłu. Można też, analogicznie do niedawno wprowadzonego terminu Inteligencja Emcjonalna, nazwać samą metodę i kompetencję, którą kształtuje - Inteligencją Ciała. W końcu możemy  - zważywszy na stymulowaną przez tę metodę kreatywność - nazwać ją także Metodą Rozwoju Kreatywności przez Ruch. Krótko mówiąc w jednym pakiecie dostajemy autorską i nowatorską, zintegrowaną metodę rozwoju ciała, ruchu, mózgu, inteligencji i świadomości. Obowiązkowa lektura dla lekarzy, rehabilitantów, psychoterapeutów, coachów, nauczycieli wf, trenerów i sportowców - oraz wszystkich zainteresowanych wszechstronnym rozwojem swoich możliwości.'  Wojciech Eichelberger
 
 
tytuł: ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA.
Wykorzystanie obrazów mentalnych w pedagogice ruchu
autor: Eric N. Franklin
wydawnictwo: www.kined.republika.pl
cena: 90,-
forma zakupu: dostępna w siedzibie PSChspis treści

To ponad 300 stron formatu A4 stanowiące szczegółowe i porywające studium pracy z ruchem i z ciałem w oparciu o obrazy wewnętrzne. Precyzyjne obrazy mentalne tworzone w oparciu o zasady biomechaniki i anatomii, w książce zostały zilustrowane za pomocą niemal 200 przejrzystych rysunków, będących znakomitym materiałem do własnej praktyki w konstruowaniu obrazów mentalnych.

Autorem książki jest tancerz, choreograf, specjalista medycyny tańca, pedagog techniki obrazów mentalnych. Jego osobista historia w pełni uzasadnia zarówno skuteczność jak i prostotę metody, która posługując się konkretnymi wyobrażeniami ruchu angażuje wszystkie zmysły, wzmacnia siłę, ruchomość, koordynację, równowagę i odpowiednią postawę ciała.

'Wierzę, że ze Świadomości ciała skorzystają choreoterapeuci, tancerze, instruktorzy tańca, jogi, aerobiku, trenerzy sportowi oraz osoby stosujące wszelkie rodzaje improwizacji tanecznej i ruchu w pracy, terapii, aby jeszcze lepiej zrozumieć i wykorzystać potencjał, jakim dysponują. Mam nadzieję, że sięgną po nią kinezjolodzy, masażyści, fizykoterapeuci, rehabilitanci i ich pacjenci, aby nawiązać lepszą współpracę i utrwalić osiągnięte efekty. Tę książkę polecam również osobom, które indywidualnie pracują ze swoim ciałem, aby je bardziej zrozumieć i w bezpieczny sposób wspierać w dobrych nawykach, zdrowiu i rozwoju.'   Eric N. Franklin

 
 
tytuł:
TANIEC JAKO SZTUKA UZDRAWIANIA.
Do zdrowia przez ruch, wizualizację
i twórczą pracę z uczuciami.
autor: Anna Halprin
wydawnictwo: www.kined.republika.pl
cena: 55,-
forma zakupu: dostępna w siedzibie PSChspis treści

Anna Halprin, tancerka, nauczycielka i terapeutka, oferuje nam mądrość swojego życiowego doświadczenia. Opowiada w niej o sobie - o kimś, kto pokonał raka oraz historie innych chorych. Ta książka, napisana z osobistej perspektywy, pozwala zrozumieć procesy emocjonalne typowe dla kryzysu zdrowotnego. Pokazuje dochodzenie do zdrowia przez ruch, wizualizację i twórczą pracę z uczuciami. Zawiera jasne instrukcje do pracy z chorymi. Uczy, że choroba nowotworowa nie musi zabijać radości życia.

'Przed rakiem poświęcałam życie w służbie tańca. Po raku poświęcam taniec w służbie życia'   Anna Halprin
 
 
tytuł: TAŃCZĄC Z DZIEĆMI.
Improwizacja taneczna - Symbolika ciała - Socjoterapia
autor: Detlef Kappert
wydawnictwo: www.kined.republika.pl
cena: 45,-
forma zakupu: dostępna w siedzibie PSCh


spis treści
'Książka może uzupełnić i wzbogacić pracę wychowawczą, pedagogiczną, artystyczną,
a zwłaszcza socjoterapeutyczną. Pisałem ją z myślą o wszystkich dzieciach. Takie cele dydaktyczne, jak: kreatywność, umiejętności taneczno-muzyczno-ruchowe, doświadczenie ciała i kompetencja społeczna są przecież istotne w odniesieniu do dzieci z różnych krajów,
z każdego środowiska i z każdej warstwy społecznej. Prezentowana przeze mnie metoda, to starannie opracowana kompilacja technik tanecznych, pracy z ciałem, dramy, odpowiednio dobranej muzyki i pracy psychologicznej, oparta na spójnej koncepcji filozoficznej, w której
centralne znaczenie ma wyrażanie doznań emocjonalnych.'   D. Kappert
 
 
tytuł: TANIEC I PSYCHOTERAPIA
autor: Danuta Koziełło
wydawnictwo: www.kmk.pl
cena: 33,-
forma zakupu: dostępna w siedzibie PSChspis treści

Pierwsza polska książka, ukazująca taniec w świetle różnych teorii psychologicznych, wskazująca na jego rolę w procesie wspomagania rozwoju jednostki, w leczeniu zaburzeń osobowości i chorób psychicznych.
 
'Taniec i psychoterapia jest książką adresowaną głównie do studentów psychologii, psychologów, psychoterapeutów, tancerzy, lekarzy psychiatrów, pracowników socjalnych, pedagogów oraz wszystkich tych osób, które są zainteresowane nowymi formami psychoterapii.'   Danuta Koziełło
 
 
tytuł: O ISTOCIE TAŃCA i jego przejawach w kulturze
autor: Roderyk Lange
wydawnictwo: Instytut Choreologii w Poznaniu. Fundacja 'Rhytmos'
cena: 45,-
forma zakupu: dostępna w siedzibie PSCh


spis treści
O istocie tańca... nie jest kolejną pozycją na temat historii tańca, ani tym bardziej historią baletu. Autor postawił sobie za cel prezentację przejawów tańca w obrębie kultury, przedstawienie roli, jaką taniec odgrywa w różnych kontekstach egzystencji człowieka, wyjaśnia, kiedy taniec staje się sztuką i jakie jest jego miejsce w życiu duchowym człowieka. Antropologiczne ujęcie ukazuje czytelnikowi taniec w nowej perspektywie, jako istotny składnik bytu pojedynczego człowieka, a także ważny i niosący wiele treści element kultury społeczności ludzkich.
Książka skierowana do badaczy tańca oraz praktyków tańca profesjonalnego i amatorskiego.

 
 
tytuł: ELEMENTY PSYCHOLOGII OGÓLNEJ I KLINICZNEJ
autor: red. Ewa Mojs, Maria Skommer i Bogusław Stelcer
wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UM
cena: -
forma zakupu: Punkt Sprzedaży Wydawnictw Naukowych, ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań,
tel. 061 854 64 87


spis treści
Elementy psychologii ogólnej i klinicznej to książka zawierająca szczegółowe i wyczerpujące informacje z dziedziny psychologii w zakresie psychologii ogólnej, psychologii zdrowia, psychologii klinicznej, form pomocy psychologicznej, szeroko pojętego aspektu człowieka w chorobie.
K
siążka przeznaczona dla studentów uczelni medycznych, polecana również osobom zajmującym się szeroko pojętą terapią.
 
 
tytuł: LABAN DLA WSZYSTKICH
autor: Jean Newlove & John Dalby
wydawnictwo: www.kined.republika.pl
cena: 60,-
forma zakupu: dostępna w siedzibie PSCh


spis treści
Rudolf Laban (1879-1958) węgierski tancerz, choreograf i teoretyk tańca. Stworzył kinetografię, czyli zapis ruchu oraz choreologię, czyli naukę o tańcu. Na podstawie obserwacji ruchu w tańcach ludowych, sporcie, pracy robotników i gimnastyce Laban opracował własną teorię ruchu, który według niego dzielił się na trzy składniki: energię (siła mięśni), czas (tempo) i przestrzeń (otoczenie). 
Laban dla wszystkich przedstawia uproszczoną wersję jego systemu, do wykorzystania nawet przez początkujących. Zapoznajemy się z pojęciem kinesfery czyli po prostu osobistej przestrzeni otaczającej każdego z nas i rozciągającej się tak daleko, jak potrafimy dosięgnąć, następnie z pojęciem krzyża wymiarów czyli metody opisu ruchu w trzech wymiarach. Później uczymy się o przebiegach i formach ruchu, poziomach i strefach. Każdemu nowemu terminowi towarzyszą szczegółowo opisane ćwiczenia zilustrowane dodatkowo szkicami i wykresami, które mają utrwalić i pogłębić zrozumienia pojęć. Kiedy już opanujemy i przećwiczymy podstawową terminologię, przechodzimy do wyrazowych własności ruchu w teatrze i tańcu. Dzięki temu poznajemy gruntownie i głęboko, praktycznie najważniejszy, nowoczesny system opisu ruchu.
 
 
tytuł:
RUCH ROZWIJAJĄCY DLA DZIECI
autor:
Weronika Sherborne
wydawnictwo:
PWN
cena:
-
forma zakupu:
nakład wyczerpany


spis treści
Metoda Ruchu Rozwijającego, opracowana przez autorkę, wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludżmi. Ze względu na swą naturalność, prostotę i efektywność zyskała uznanie na całym świecie i jest propagowana jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychicznego małych dzieci, szczególnie niepełnosprawnych. W Polsce metoda ma wielu zwolenników i jest stosowana przede wszystkim w przedszkolach, młodszych klasach szkoły podstawowej oraz w pracy z osobami dorosłymi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.
Książka niezbędna studentom pedagogiki i psychologii. Znakomita pomoc dla terapeutów, psychologów, pedagogów, pracowników pomocy społecznej, wychowawców przedszkolnych, nauczycieli oraz rodziców.
 
 
tytuł:
TANIEC TOWARZYSKI W REHABILITACJI OSÓB NIEWIDOMYCH
autor: Wacław Wróblewski
wydawnictwo:
www.awf.poznan.pl
cena: 42,-
forma zakupu:
Wydawnictwo AWF, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, tel. 061 835 50 97,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , osoba kontaktowa: Tomasz Grupa


spis treści

Wacław Wróblewski (1924-2011), pedagog sportu i tańca, choreograf, terapeuta Terapii Tańcem, specjalista w zakresie rehabilitacji osób niewidomych, prekursor pedagogiki tańca i form gimnastycznych osób niewidomych i słabowidzących.
Książka jest pierwszą, jak dotąd jedyną polską pozycją, dotyczącą wykorzystania tańca w rehabilitacji osób niewidomych. Autor, wieloletni praktyk w tej dziedzinie, przedstawił w niej wskazówki do wykorzystania tańca w rehabilitacji osób niewidomych, metodykę nauczania kroków i figur tanecznych oraz konspekty lekcyjne.
Do książki dołączono specjalną matę służącą do nauki tańca osób niewidomych.
Publikacja skierowana do terapeutów, terapeutów zajęciowych, instruktorów tańca, rehabilitantów i pedagogów specjalnych.

.