Standardy - Terapia Tańcem


Choreoterapia w Polsce - systematyka i standaryzacja kierunku
Zespół ds. standardów i certyfikacji, PSCh-PTT, 2006

CHOREOTERAPIA
specjalność: TERAPIA TAŃCEM PSYCHOTERAPIA TAŃCEM
zawód: terapeuta Terapii Tańcem - terapeuta TT terapeuta Psychoterapii Tańcem - terapeuta PT


Dla specjalności: 'Terapia Tańcem' i 'Psychoterapia Tańcem' ustanowiono oddzielne polskie standardy zawodowe i wypracowano niezależne profile wymogów kształcenia, biorąc pod uwagę gotowe modele standardów zawodowych krajów posiadających uregulowany status Terapii i Psychoterapii Tańcem: USA, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.


Standardy zawodu 'terapeuta Terapii Tańcem' dotyczą:
1. uregulowanego, minimum 3-letniego procesu kształcenia (tryb 'zamknięty')
2. indywidualnego, minimum 3-letniego procesu szkolenia (tryb 'otwarty').

.
Standardy - TERAPIA TAŃCEM